Dorpshuis Irene: sinds 1950

Het dorpshuis Irene staat in Follega. Een streekdorp wat onderin Friesland ligt. Het dorp is in de middeleeuwen ontstaan. Op deze pagina vind je hoe het dorpshuis is geworden tot wat het nu is. 

Deze informatie is afkomstig uit het boek: Follega en Eesterga in de Twintigste Eeuw  geschreven door T. Keulen-Feensta, G. v.d. Velde-Hettinga, U.M. Wienia en K. Jansma.